لایحه تحدید قدرت: گذری بر اندیشه سیاسی محمد اسماعیل محلاتى
55 بازدید
محل نشر: 1385، هفته نامه پگاه، 31 مرداد ماه، شماره 187.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی