دولت قانونی به عنوان دولت دین
53 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی سال 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی