نشست نقد کتاب: دانش سیاسی مسلمانان در دوره ی میانه
54 بازدید
محل نشر: کتاب ماه علوم اجتماعی » آبان و آذر 1382 - شماره 73 و 74 »13 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی