حوزه و روحانیت: مسایل، آسیب ها، کارکردها
50 بازدید
ناشر: موسسه فرهنگی دین پژوهی بشری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی