وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر
61 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی